Refund Policy

Aoikumo mengecaj dan mengutip bayaran untuk penggunaan platform Aoikumonya. Semua perkhidmatan yang diberikan tidak boleh dikembalikan. Setelah pelanggan memilih pelan langganan dan memberikan maklumat pengebilan, pelanggan akan dapat membuat pembayaran pertama.

Semua langganan bulanan diperbaharui secara automatik pada tarikh pembaharuan yang sepatutnya mengikut tarikh pembelian sehingga dibatalkan secara rasmi secara bertulis. Pelanggan boleh membatalkan bila-bila masa dengan menghantar e-mel notis kepada: accounts@aoikumo.com menggunakan e-mel berdaftar untuk perkhidmatan tersebut.

Pelanggan akan menerima e-mel daripada Aoikumo yang mengesahkan bahawa langganan mereka kepada pelan langganan yang diberikan telah dibatalkan. Tiada bayaran balik atau kredit untuk separa bulan, suku tahun atau tahun perkhidmatan akan dikembalikan kepada pelanggan selepas pembatalan.

Semua yuran adalah tidak termasuk semua cukai, levi atau duti yang dikenakan oleh pihak berkuasa cukai, dan pelanggan bertanggungjawab ke atas pembayaran semua cukai, levi atau duti tersebut.

Pelanggan mempunyai keupayaan untuk hanya meningkatkan pelan langganan mereka untuk perkhidmatan SaaS pada bila-bila masa. Untuk sebarang jenis penurunan taraf dalam langganan, pelanggan perlu menulis kepadabscription plan for the SaaS services at any time. For any kind of downgrade in subscription, customers have to write to help@aoikumo.com.

Berkenaan dengan penurunan taraf pada langganan, Aoikumo tidak mengeluarkan bayaran balik atau kredit untuk separa bulan perkhidmatan.

Dasar di atas ini digunakan untuk semua perkhidmatan SaaS yang disenaraikan di aoikumo.com melainkan dinyatakan sebaliknya dalam bahan program yang sepadan.

Menguruskan klinik pergigian? klik sini!
Pemilik klinik haiwan? Klik di sini!
phone-handsetmap-marker